COMUNICAT CU PRIVIRE LA DECIZIA PRIMĂRIILOR DE SECTOR BUCUREȘTI DE A ELIMINA MESAJELE ANTIPOLITEISTE DE PE BLOCURILE DIN CAPITALA ROMÂNIEI

Asociația THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI), prin grupul tematic Ucenicii Întunericului, organizație de reprezentare a comunității politeiste din România, membră Pagan Awareness Network și membră în Comisia pentru Minorități, Culte și Drepturile Omului din Camera Deputaților salută decizia autorităților publice locale de a elimina de pe clădirile din capitală inscripțiile ce incită la discriminare religioasă.