Misiunea noastră

Asociația Ucenicii Intunericului, în calitatea sa de asociație cu caracter cultural, religios, filosofic și educativ, are drept scop promovarea incluziunii sociale a minoritatilor si grupurilor de risc, ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele demonolatre și despre științele ezoterice.

să organizeze, promoveze, coordoneze și să sprijine activitățile cultural-religioase, social-caritabile și științifice

să promoveze campanii de conștientizare și educare cu privire la ceea ce înseamnă Satanismul și științele demonolatre

să stabilească legături de colaborare cu alte organizații de profil din țară și din străinătate

să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în cadrul și prin mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din reglementări și convenții interne și internaționale

să promoveze proiecte care generează pagini de internet sau editarea unor publicații și cărți tematice

să organizeze o bibliotecă pe teme ce țin de scopul UI

să organizeze cursuri privind religiile antice și științele ezoterice

să participe la expediții științifice cu caracter arheologic, atât în nume propriu cât și alături de alte organizații sau instituții

să inițieze și să susțină conferințe, colocvii, seminarii și eseuri pe teme ce țin de scopul UI

să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător

promovarea incluziunii sociale si prevenirea saraciei in randul tinerilor si copiilor din medii de risc

sa initieze demersuri si activitati cu scopul de a creste gradul de incluziune sociala a minoritatilor cultural-religioase, sexuale, etnice, nationale, rasiale, lingvistice si alte minoritati nementionate aici.j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător

Contactează-ne

Noutați